Na Dan državnosti BiH 25. novembra na brdu Hum iznad Sarajeva podignuta je najveća zastava BiH, na jarbolu visine 30 metara dimenzija 12x6 metara.

By 0
453
Na Dan državnosti BiH 25. novembra na brdu Hum iznad Sarajeva podignuta je najveća zastava BiH, na jarbolu visine 30 metara dimenzija 12x6 metara.

Na stranici Grada Sarajeva objavljena je informacija da je prihvaćena ponuda ponuđača Reppu Enterprenad iz Janje.

Otvaranje ponude izvršeno je na sastanku Komisije za javnu nabavku 3.11.2017. godine, kada je Komisija izvršila uvid uz ponudu te utvrdila da je ponuđač iz Janje dostavio svu traženu dokumentaciju u skladu sa uslovima tendera.

Primarna cijena za izgradnju jarbola iznosila je 46.570,79 KM bez PDV-a, odnosno 54.487,83 sa PDV-om.

Nakon obavljenih pregovora, ponuđač je dostavio konačnu ponudu sa elementima koji su bili predmet pregovora i cijenu sa popustom od 51.671,91 sa PDV-om, odnosno 44.164,05 bez PDV-a.

Napravljen je zapisnik a posao izgradnje i postavljanja jarbola povjeren je firmi Reppu Entreprenad d.o.o Janja.

Iz Gradske uprave Grada Sarajeva je za N1 potvrđeno da je određeni dio sredstava za izgradnju i postavljanje donirala i općina Novo Sarajevo, na čijoj je teritoriji i postavljena najveća zastava u BiH.

http://ba.n1info.com/Vijesti/a230035/Objavljena-cijena-gradnje-jarbola-na-brdu-Hum-iznad-Sarajeva.html

54321
(0 votes. Average 0 of 5)